Midas Dekker ‘in gesprek’ met Johan Huibers over de ark van Noah.

21 11 2008

Net toen ik naar bed wou gaan, zag ik op de Vara dat bij Pauw en Witteman een debat tussen Johan Huibers en Midas Dekker zou plaatsvinden over de bouw van de ark van Noah door mijnheer Huibers zelve. Midas Dekker is mij bekend als bioloog, en de ark van Noah ook, evenwel enkel vanuit de bijbel. Dit gesprek rook naar standup comedy: het zou immers gaan om een gelovige en een wetenschapper, waardoor ‘debat’ over creatie eigenlijk al een grap op zich is. Het is namelijk geen debat, hoe kan het ook, maar euh…niets tegen héél veel. Enfin, ik besloot dus om nog wat langer op te blijven.  En het loonde de moeite!

  

Johan Huibers heeft eigenhandig dé ark van Noah nagebouwd, heeft er al 1 miljoen euro aan besteed (!) en vrijwel al zijn vrije tijd (6 op 7, de zevende is immers een rustdag, en dit van ’s ochtends tot ’s avonds). Hij doet dat vooral om de jeugd te tonen hoe de echte ark van Noah er ‘moét’ uitgezien hebben, waar echter ‘enkel de kleine dino’s opkonden, de grote waren te groot’. Hij heeft nauwgezet de afmetingen gevolgd (mits schaal), zoals beschreven in de bijbel (daar uitgedrukt in ‘el’, ‘van elleboog’ aldus mijnheer Huiberszelve; ‘zijn’ elleboog heeft hij in rekening gebracht) .
Het ging mij eigenlijk vooral over mijnheer Johan zelf, en niet over de bouw van de ark. Ook niet over zijn 6 miljoen pamfletten over het ‘debat’ schepping of Darwin – waarbij ‘zijn mening daarover klopt!’ (toen viel ik al half op de grond van het lachen), ook niet omdat hij gelooft omdat hij bang is voor de grote leegte na de dood. Maar vooral omdat het een keurig geklede man is en tegelijk gigantische onzin uitkraamt. Mijn spel bestond er dus uit te achterhalen waarom hij zo hardnekkig blijft vol houden dat de aarde in 6 dagen is geschapen, zoals we hem nu kennen. Of hij elke morgen in de spiegel zegt: kom op Johan vandaag gaan we weer keihard volhouden?! Of hij lijdt aan een psychische afwijking, zoals leugenziekte ofte mythomanie? Of hij misschien betaald wordt om dit een heel leven vol te houden…
Ik heb geen antwoord gevonden. Maar ik hoop zo ongelooflijk hard dat hij zich niet laat inenten tegen griep en ook nooit chemotherapeutica wil slikken, want deze zijn, net zoals de evolutietheorie van Darwin door de gigantische molen van wetenschappelijke methodiek gegaan. Zich wél laten inspuiten of chemotherapeutica slikken zou dan wel de grootste vorm van schijnheiligheid zijn. Dus laten we hopen, mijnheer Johan dat je nog héél lang en vooral gezond mag leven. Je zal het immers nodig hebben, zo voorspelt de statistiek.


Acties

Informatie

7 responses

21 11 2008
Geutjes A

Wat Middas vergeet is de factor tijd.
Wat is er gebeurd voor dat de mensheid tot leven kwam?
In principe is daardoor alles mogelijk, er kunnen hele beschavingen zijn ontstaan en weer verdwenen op aarde’s gelijkende planeten.
Er zullen vast beschavingen zijn geweest die veel verder zijn gekomen dan wij nu zijn en die mogelijk nog bestaan.
In principe is dus alles nog mogelijk, oorlog in de hemelen klinkt mij zo gek nog niet.
Maar inderdaad is de ark een lachwekkend idee, alhoewel…………

25 11 2008
jan

zo maar domweg gaan lachen om een eeuwenoude theorie waar je je verder totaal niet in hebt verdiept lijkt me een beetje te onzinnig om serieus op te reageren,dus,je zult het denk ik moeten doen met reacties van domme meelullers van TMF en zelfbenoemde dierenbioloogjes,hoi

29 11 2008
frankyvanherreweghe

Dag Jan,
Alvast bedankt voor je reactie. Als u met de ‘eeuwenoude theorie’ het bestaan van de ark van Noah bedoelt, dan moet ik u gelijk geven: ik heb mij namelijk niet verdiept in het historisch aspect van die ark. Maar zoals ik al zei in het blogje, daar gaat mijn interesse ook niet naar uit. Dus daarom lach ik helemaal niet.

Ik ben enkel gefascineerd in het fenomeen ‘creationisme’ en vooral natuurlijk in de creationisten zelf. Meer bepaald wat hun beweegredenen zijn om daaraan vast te houden. Waarom er een dualisme zit in hun levensstijl: zondag in de kerk staan zingen dat god de mens, zoals wij die nu kennen, heeft geschapen in 6 dagen (en daarmee diametraal staan tegen het wetenschappelijk onderzoek dat zegt dat dat helemaal niet zo is gebeurd en waarmee ze dus tegelijk het principe van evolutie en/of de evolutietheorie van Darwin afwijzen), en/maar tegelijk alle zaken die wetenschappelijk onderzoek voortbrengt toch schroomloos benutten. Bijvoorbeeld in de week om een griepvaccin gaan. Het samenstellen van het griepvaccin ontstaat na wetenschappelijk onderzoek en is gebaseerd op evolutie van griepvirusstammen. Ik vermoed (ik zeg niet ‘ik weet’ – want ik heb dat niet populatiegewijs ondervraagd- of ‘ik geloof’), dat een creationist NIET wil gevaccineerd worden met een vaccin dat15 jaar geleden werd samengesteld. Waarom niet? Wat is hun geheime agenda om op die manier te leven? Ik ga daarvoor te rade bij evolutionair biologen, bij moraalfilosofen en zelfs bij theologen. Ook discussies zoals bij Paul en Witteman kunnen mij helpen dat dualisme bij de creationist te verklaren.

Tot slot: mensen die op een voetbal schoppen, worden ‘voetballers’ genoemd. Mensen die in het bestaan van een bovenaards wezen geloven, waarbij je in de gunst of ongunst kunt vallen naargelang je daden op deze aarde, noemt men ‘gelovigen’. En: mensen die een opleiding biologie volgen, en slagen in het eindexamen worden ‘biologen’ genoemd. Zij benoemen zichzelf niet.

12 12 2008
marius

DE ARK VAN NOACH

Vorige week was er een plezierig uitziende man op bezoek bij Pauw en Witteman, Johan Huibers. Een geslaagd zakenman zo te zien, het bijzondere aan hem was dat hij niet alleen de Ark van Noach had nagebouwd, schaal 1 : 3, maar dat hij ook van plan was hem op Bijbels formaat na te bouwen, dus 150 meter lang, 25 m breed en 15 meter hoog, met drie dekken.
Nog opvallender was het dat hij stellig beweerde dat de geschiedenis van de Zondvloed, zoals verhaald in de Bijbel letterlijk had plaatsgevonden. Hij had daarvoor een aantal argumenten, zoals het vóórkomen van bomen in kolenlagen over de gehele wereld, de bomen met de wortels naar boven en de bladeren naar beneden. Doorslaand bewijs wat hem betreft voor een wereldomvattende zondvloed. En hij wil die opvatting van hem verbreiden, ook naar onze argeloze kinderen.
Nu bestaat het verhaal van de Zondvloed, zoals vermeld in Genesis 6 t/m 8, hoofdzakelijk uit onwaarschijnlijkheden en dus wonderen.
Lees het maar.
God had spijt dat hij de mens geschapen heeft. Ze zijn op één uitzondering na slecht. Maar God en spijt? Wonderlijk! Wist Hij dat dan niet van te voren, had hij zelf die slechte mensen niet zo in elkaar gezet? Hij gaat dus alle mensen, alle landdieren en de vogels wegvagen. Alles deleten dus en opnieuw beginnen. Maar….., waren er dan geen onschuldige kinderen in die tijd, en waarom alle landdieren en vogels vernietigen, waarom ook niet alle vissen, of gewoon de hele Aarde wegvagen en iets geheel nieuws beginnen?
Ook wonderlijk.

Uitzondering Noach mag overleven met vrouw, zijn drie zoons en drie schoondochters. Vrouw, zoons en schoondochters zijn ook niet slecht dus of …. nepotisme?
Noach bouwt zijn Ark en moet daarin van elk rein dier 7 paar meenemen en van elk onrein dier één paar en natuurlijk voedsel voor alles en iedereen. Van elk rein dier 7 paar want daarvan moesten er de nodige gebrandofferd worden, God houdt namelijk van de geur van verbrandend vlees.
Nu bestaan er alleen al 5500 soorten zoogdieren. Als we ervan uitgaan dat de helft daarvan rein is (ik weet het, volgens Leviticus en Deuteronomium is het aantal reine dieren waarschijnlijk veel groter) moeten er dus minimaal 2750 x 2 + 2750 x 14 = 44 000 zoogdieren aan boord van de Ark gebracht worden. En dan nog alle vogels. De vogelwereld kent 9800 soorten! Maal minimaal 2 = 19 600 vogels te verstouwen dus en als het merendeel van de vogels rein is zijn het er nog veel meer. En waar hebben ze de Tyrannosaurus Rex en zijn soortgenoten gelaten? Voornoemde Tyrannosaurus was zo’n 12 meter lang en 5 à 6 meter hoog en hij was nog vleeseter ook.
Het beschikbare oppervlak in de Ark was 3(dekken) x 150 x 25 = 11.250 m2! Het moet met het opgeslagen voedsel voor meer dan een jaar dus tamelijk krap zijn geweest. Zo’n 4 zoogdieren per m2 dus, buiten de vogels en de mensen zelf en de opslag van het voedsel enz. Alweer een wonder!
Over voedsel en voederen gesproken. Noach en zijn vrouw waren al 600 jaar oud, niet meer in de kracht van hun leven dus en hun zonen en schoondochters waren ook niet meer zo piep, minstens 100 (zie de betreffende Bijbelteksten). Het moet toch een behoorlijke krachttoer zijn geweest, elke dag weer zo’n 63 000 dieren voederen met acht hoogbejaarde mensen.
En wat aten de roofdieren gedurende die tijd? Spinazie?? Sinaasappeltjes uit blik?? Reine lammetjes?? Een Goddelijk mysterie!
En dan, allemensen, al die mest, arme ouwe Noach! Wonder, wonder!

En toen kwam al dat water, de Bijbel geeft tamelijk precies aan hoe hoog het boven de hoogste bergtop stond, ruim 7 meter. Nu is de Mount Everest, onze hoogste berg, ongeveer 8850 m hoog, dus …..

Nou ja, moet ik nou echt uitzoeken om de onzinnige hoeveel water het zou moeten gaan, moet ik nu echt proberen meneer Johan Huibers te laten inzien dat je toch wel erg naïef of goedgelovig moet zijn om dit zondvloedverhaal letterlijk te nemen?
Het is natuurlijk een mythe, ook terug te vinden in vele andere overleveringen die betrekking hebben op grote overstromingen in een ver verleden. Uit gebieden waar zeeën en rivieren destijds ongebreideld hun gang konden.

Ga vooral de Ark van mijnheer Johan Huibers bekijken maar wees ter wille van uw kinderen kritisch met betrekking tot zijn onzinnige letterlijke opvattingen van Bijbelteksten.
De Bijbel, een verzameling oeroude teksten, geschreven door mensen, vertaald door mensen, samengesteld door mensen, geïnterpreteerd door mensen en ons vervolgens door mensen gepresenteerd als het onfeilbare woord van een god.

13 12 2008
frankyvanherreweghe

Bedankt, Marius voor je gedetailleerd commentaar :). Ik stel mij daarbij ook de vraag of men daar aan gescheiden-afval-ophaling deed ? Aangezien evolutie niet bestaat (volgens sommigen) moet er toentertijd toch ook milieuwetgeving bestaan hebben, niet? Of is mijn ‘denkkader’ hierin niet correct?
Je laatste zin is trouwens een gouden schot in de roos! …one hundred and eighty!

28 01 2009
hubi

Tja het letterlijke verhaal van Noach zoals het in de Bijbel staat is tamelijk onzinnig tenzij je het als een mythe leest, zoals je dat ook doet met Homerus. Dan is het een prachtig verhaal. Maar dat er aanwijzingen zijn die wijzen op grote overstromingen in een ver verleden staat buiten kijf. De Zwarte Zee bijvoorbeeld is waarschijnlijk ontstaan door een aardbeving, vulkaanuitbarsting of tsunami die een breuk bij de Bosporus tot gevolg had, waardoor het achterliggende dal volliep. De Ark strandde volgens de Bijbeltekst op de Ararat, een berg in Turkije. Als je die twee bij elkaar optelt, kom je uit op een mogelijke historische oorsprong van het Noach verhaal. Misschien was dit dezelfde ramp die de Minoische cultuur op Kreta wegvaagde? Elke mythe bevat een kern van waarheid. Maar laat ons de waarde van mythen niet beoordelen op hun waarheidsgehalte, maar op wat de verhalen ons te zeggen hebben.

28 12 2010
Guy

Sorry, maar die ramp (ontploffing van Thira, of beter bekend als Santorini) werd al gebruikt om de plagen van Egypte en de uittocht van Mozes te verklaren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: